AKTUALNOŚCI

Trwa budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

W maju kontynuowano prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

Trwają prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Trwają rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o., realizujący zlecenie firmy Pinggao Group Co. Ltd, Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowy stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia”, kontynuują indywidualne spotkania z mieszkańcami gminy Żukowo, właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia.

Dokumenty planistyczne

W dniu 29 stycznia 2018 r. zakończył się termin przewidziany na składanie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Przyjaźń i Niestępowo.

Archiwum aktualności