AKTUALNOŚCI

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie września 2017 roku przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o., realizujący zlecenie firmy Pinggao Group Co. Ltd, Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowy stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia”, rozpoczną indywidualne spotkania z mieszkańcami gminy Żukowo, właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia.

Gmina Żukowo - dokumenty planistyczne

W gminie Żukowo trwają prace nad dokumentami planistycznymi związanymi z budową stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia..

Punkt informacyjny

W Urzędzie Gminy Żukowo działa punkt informacyjny poświęcony Budowie stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

W gminie Żukowo trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

Materiały informacyjne

Przypominamy o broszurze informacyjnej poświęconej zadaniu Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.