Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Aktualności

Trwa budowa linii

W marcu prowadzono dalsze prace związane z budową wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Ponad 232 mln zł z UE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”.

Budowa linii

W lutym kontynuowano budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Rozpoczęła się budowa wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

W styczniu rozpoczęto budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Zakończyła się budowa stacji elektroenergetycznej

Zakończyła się budowa SE Gdańsk Przyjaźń

Postępy na budowie - listopad 2019

W listopadzie prowadzono dalsze prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Postępy na budowie - październik 2019

Trwa budowa SE Gdańsk Przyjaźń

Postępy na budowie - wrzesień 2019

We wrześniu kontynuowano prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Postępy na budowie - sierpień 2019

Na stacji Gdańsk Przyjaźń trwają prace związane z mikroniwelacją i zazielenieniem terenu oraz przebudowywana jest droga dojazdowa do stacji

Postępy na budowie - lipiec 2019

W lipcu kontynuowano prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń
Strona: 12345


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna