Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Aktualności

Trwa budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

W maju kontynuowano prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

Trwają prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Trwają rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o., realizujący zlecenie firmy Pinggao Group Co. Ltd, Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowy stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia”, kontynuują indywidualne spotkania z mieszkańcami gminy Żukowo, właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia.

Dokumenty planistyczne

W dniu 29 stycznia 2018 r. zakończył się termin przewidziany na składanie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Przyjaźń i Niestępowo.

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo.

O służebności przesyłu

Przypominamy - czym jest służebność przesyłu, jak szacuje się wysokość kwoty oferowanej właścicielowi nieruchomości, jak przebiegają rozmowy?

Przedstawiciele terenowi pracują. Prosimy o ostrożność.

W terenie wykonują aktualnie swoje zadania przedstawiciele terenowi wykonawcy posiadający pełnomocnictwa PSE S.A. Jednocześnie docierają do nas sygnały o działaniach przedstawicieli firm niemających stosownych upoważnień.

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie września 2017 roku przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o., realizujący zlecenie firmy Pinggao Group Co. Ltd, Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowy stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia”, rozpoczną indywidualne spotkania z mieszkańcami gminy Żukowo, właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia.

Gmina Żukowo - dokumenty planistyczne

W gminie Żukowo trwają prace nad dokumentami planistycznymi związanymi z budową stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia..
Strona: 1234


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna