Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Aktualności

Punkt informacyjny

W Urzędzie Gminy Żukowo działa punkt informacyjny poświęcony Budowie stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

W gminie Żukowo trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

Materiały informacyjne

Przypominamy o broszurze informacyjnej poświęconej zadaniu Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesują się Państwo naszą inwestycją i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Stacja Elektroenergetyczna - prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi.

Prace nad dokumentami planistycznymi w gminie Żukowo

Rada Miejska w Żukowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

Punkt informacyjny

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żukowo umieszczony jest nasz punkt informacyjny. Znajdą tam Państwo broszury o inwestycji.

Odbyło się trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Żukowo

W dniu 29 listopada 2016 r. w miejscowości Niestępowo odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Żukowo

Wykonawca inwestycji zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców Niestępowa.

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Niestępowie

W dniu 29 września 2016 r. w miejscowości Niestępowo odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne.
Strona: 1234


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna