Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Budowa SE Gdańsk Przyjaźń - wrzesień 2018 r.

We wrześniu 2018 r. kontunuowano prace związane z budową Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

 

Zakończono roboty związane z:

  • budową stropu budynku technologicznego,
  • budową fundamentów konstrukcji wysokich i konstrukcji pod aparaturę,
  • montażem konstrukcji pod aparaturę,
  • niwelacją terenu.

 

Trwają roboty związane z:

  • pracami wykończeniowymi w budynkach,
  • montażem wentylacji i klimatyzacji w budynkach,
  • budową uziemienia stacji,
  • montażem aparatury pierwotnej,
  • montażem konstrukcji wysokich,
  • budową kanałów kablowych.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna