Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji Gdańsk Przyjaźń trwają prace związane z obwodami wtórnymi. W ostatnim czasie rozpoczęły się sprawdzenia poprawności połączeń oraz rozruch aparatury. Trwają pracę związane z infrastrukturą stacji – budową drenażu odwodniającego, kanalizacji deszczowej i dróg wewnętrznych. Rozpoczęły się również roboty związane z wykonaniem połączeń światłowodowych.

 

W kwietniu planowana jest kontynuacja prac elektrycznych, telekomunikacyjnych i drogowych. Rozpoczną się również roboty związane z budową oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna