Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Gmina Żukowo - dokumenty planistyczne

W gminie Żukowo trwają prace nad dokumentami planistycznymi związanymi z budową stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia.

Do 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Żukowo wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania dla drogi dojazdowej do obiektu, z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna