Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Informacja o postępie prac

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji Gdańsk Przyjaźń zakończone zostały pracę związane z obwodami wtórnymi i telekomunikacją. Trwa sprawdzanie aparatury pierwotnej i rozruch urządzeń. W kwietniu rozpoczął się montaż fundamentów, układanie kabli dla oświetlenia terenu stacji oraz systemu monitoringu zewnętrznego. Zakończony został montaż kanalizacji deszczowej oraz wykonano podbudowę wraz z krawężnikami dla dróg wewnętrznych.

 

W maju planowana jest kontynuacja prac rozruchowych oraz pierwsze testy odbiorowe. W dalszym ciągu prowadzone będą roboty związane z budową oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu. Planowana jest także budowa nawierzchni asfaltowej.

Budowa Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń (kwiecień 2019 r.)

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna