Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Postępy na budowie - październik 2019

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w październiku zakończone zostały prace związane z montażem konstrukcji słupów stanowisk linii 220 kV Żydowo Gdańsk I - odcinka obejściowego SE Gdańsk Przyjaźń. Trwa budowa drogi dojazdowej do stacji oraz budowa ogrodzenia zewnętrznego stacji.

 

W listopadzie planowana jest kontynuacja prac.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna