Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Postępy na budowie

Szanowni Państwo, informujemy, że na stacji Gdańsk Przyjaźń trwa rozruch obwodów wtórnych i uruchomienie aparatury pierwotnej. W maju rozpoczęto montaż słupów oświetleniowych. Trwają również prace związane z dostosowaniem podbudowy dróg do ułożenia warstwy asfaltowej.

 

W czerwcu planowana jest kontynuacja prac rozruchowych oraz dokończenie montażu oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu. Planowane jest rówież rozpoczęcie prac związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna