Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Budowa SE Gdańsk Przyjaźń - sierpień 2018 r.

W sierpniu 2018 r. kontunuowano prace związane z budową Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

 

Zakończono roboty związane z:

  • konstrukcję dachu budynku potrzeb własnych,

  • budową zbiornika retencyjnego.

 

Trwają roboty związane z:

  • budową fundamentów konstrukcji wysokich i konstrukcji pod aparaturę,
  • budową kanałów kablowych,
  • budową uziemienia stacji,
  • montażem obwodów pierwotnych oraz montażem konstrukcji pod aparaturę,
  • montażem aparatury pierwotnej,
  • budową stropu budynku technologicznego.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna