Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Trwa budowa Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

W listopdzie 2018 r. kontunuowano prace związane z budową Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

 

Zakończono roboty związane z:

  • montażem aparatury pierwotnej,
  • pracami wykończeniowymi w budynkach,
  • montażem oszynowania górnego.

Trwają roboty związane z:

  • montażem obwodów wtórnych,
  • montażem wentylacji i klimatyzacji w budynkach,
  • budową uziemienia stacji,
  • budową kanalizacji deszczowej,
  • budową dróg dojazdowych.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna