Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Dalszy postęp prac na SE Gdańsk Przyjaźń

W czerwcu 2018 r. wykonano szereg prac z zakresu budowy Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

 

Trwają roboty związane z:

  • wykonywaniem budynku technologicznego i budynku potrzeb własnych,
  • budową fundamentów konstrukcji wysokich i konstrukcji pod aparaturę,

  • budową kanałów kablowych,

  • budową zbiornika odparowalno-chłonnego.

     INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna