Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Lokalizacja

Teren przewidziany pod budowę stacji znajduje się w okolicach miejscowości Przyjaźń w gminie Żukowo. Propozycja lokalizacji stacji to działka leśna 172/1 w miejscowości Przyjaźń. W pobliżu działki nie występuje infrastruktura komunalna, najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 720 m. Do działki wybudowana zostanie droga dojazdowa.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna