Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Postępy na budowie - sierpień 2019

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że na stacji Gdańsk Przyjaźń trwają prace związane z mikroniwelacją i zazielenieniem terenu oraz przebudowywana jest droga dojazdowa do stacji. W sierpniu rozpoczęła się budowa fundamentów odcinka jednotorowej linii 220kV Bypass wokoło stacji mającej pracować w relacji Żydowo – Gdańsk I.

 

Na wrzesień planowana jest kontynuacja prac.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna