Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Postępy na budowie - wrzesień 2019

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że we wrześniu zakończone zostały prace związane z mikroniwelacją na terenie Stacji Gdańsk Przyjaźń. Zakończono również montaż fundamentów trzech stanowisk linii 220 kV Żydowo Gdańsk I - odcinka obejściowego SE Gdańsk Przyjaźń. Trwa budowa drogi dojazdowej do stacji. Trwają również odbiory techniczne.

 

W październiku planowana jest kontynuacja prac.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna