Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Postępy na budowie - lipiec 2019

Szanowni Państwo, 

informujemy, że na stacji Gdańsk Przyjaźń zakończył się montaż lamp na poprzednio zamontowanych słupach oświetleniowych. Zakończono również montaż kamer systemu monitoringu zewnętrznego. Trwają pracę związane z budową drogi dojazdowej do terenu stacji oraz z mikroniwelacją terenu. W lipcu zainstalowano również na obiekcie zbiornik wody ppoż.

W sierpniu planowana jest kontynuacja prac oraz kolejne sprawdzenia inwestorskie.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna