Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Prace budowlane na SE Gdańsk Przyjaźń

W lipcu 2018 r. wykonano szereg prac z zakresu budowy Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń.

 

Zakończono roboty związane z:

  • stawianiem ścian budynku technologicznego oraz budynku potrzeb własnych.

 

Trwają roboty związane z:

  • budową fundamentów konstrukcji wysokich i konstrukcji pod aparaturę,

  • budową kanałów kablowych,

  • budową zbiornika retencyjnego,

  • montażem obwodów pierwotnych oraz montażem konstrukcji pod aparaturę,

  • budową stropu budynku technologicznego.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna