Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Prace budowlane na Stacji Elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń - czerwiec 2019

Budowa stacji Gdańsk Przyjaźń osiągnęła fazę kulminacyjną. Wykonane zostały asfaltowe drogi wewnętrzne. Aktualnie trwa zakładanie trawników.
Jednocześnie zakończył się prace przy rozdzielni 400kV. Rozpoczęły się pierwsze testy i sprawdzenia inwestorskie. W kolejnej fazie Wykonawca wykona trwałe ogrodzenie terenu, oraz zakończy montaż oświetlenia stacji.

 

UWAGA: Informujemy, że w pierwszej połowie lipca rozpocznie się przebudowa drogi dojazdowej do stacji Gdańsk Przyjaźń. Prace rozpoczną się na terenie stacji i będą kontynuowane w kierunku Skrzeszewa Żukowskiego. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu. Prace na ulicy Łapińskiej będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Informujemy, że przejazd przez las w kierunku ulicy Świerkowej przez jakiś czas może być zamknięty.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna