Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Aktualności

Zakończenie demontażu istniejącej linii 220 kV

W lipcu zakończono wszystkie prace związane z budową wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia i demontażem linii 220 kV

Zakończenie budowy linii

W czerwcu zakończono budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Budowa linii - maj

W maju kontynuowano budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Budowa linii - kwiecień

W kwietniu prowadzono dalsze prace związane z budową wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Trwa budowa linii

W marcu prowadzono dalsze prace związane z budową wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Ponad 232 mln zł z UE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”.

Budowa linii

W lutym kontynuowano budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Rozpoczęła się budowa wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

W styczniu rozpoczęto budowę wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Zakończyła się budowa stacji elektroenergetycznej

Zakończyła się budowa SE Gdańsk Przyjaźń

Postępy na budowie - listopad 2019

W listopadzie prowadzono dalsze prace związane z budową SE Gdańsk Przyjaźń
Strona: 123456


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna