Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Aspekty prawne

Realizacja inwestycji polegającej na budowie stacji  Gdańsk Przyjaźń wymaga szeregu działań formalno-prawnych. Oznacza to m.in. konieczność:

- uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, w tym wprowadzenie stacji i linii do dokumentów planistycznych gminy Żukowo,

- pozyskania prawa do dysponowania gruntem pod budowę stacji i linii, w tym uzyskania w imieniu i na rzecz PSE S.A. służebności przesyłu dla budowywanego odcinka linii napowietrznej,

- uzyskania pozwolenia na budowę stacji i odcinka linii napowietrznej 400 kV.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna