Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Budowa linii - kwiecień

 Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w kwietniu ukończono fundamenty na kolejnych 12 stanowiskach słupowych i zakończono montaż 12 kolejnych słupów. Rozpoczęły sie prace związane z montażem przewodów fazowych. Jednocześnie w kwietniu zaczęły się roboty związane z demontażem istniejącej linii 220 kV.

 

Łącznie do końca kwietnia ukończono fundamenty na wszystkich stanowiskach słupowych i zakończono montaż wszystkich słupów nowo budowanej linii. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 2 km.

 

Budowa wprowadzenia linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia (kwiecień 2020)

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna