Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Budowa linii - maj

 Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w maju ukończono budowę wszystkich fundamentów i zakończono montaż wszystkich słupów. Trwają prace związane z montażem przewodów fazowych. Jednocześnie prowadzono roboty związane z demontażem istniejącej linii 220 kV.

 

Łącznie do końca maja szacuje się, że linia jest ukończona w 80%. W najbliższym czasie zostaną przeciągnięte przewody fazowe na ostatnich 2 sekcjach.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna