Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacja zostanie zaprojektowana tak, by normy nie zostały przekroczone w szczególności na znajdujących się w sąsiedztwie stacji terenach zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczalny poziom hałasu jest tam ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić maxymalnie 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna.

W przypadku linii, w zależności od rodzaju otaczającej ją zabudowy, dopuszczalne w środowisku wartości poziomów hałasu, którego źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, wynoszą: od 40 dB w nocy do 50 dB w dzień.

Określenie „hałas” kojarzy się raczej z odgłosem startującego samolotu, pracującego młota pneumatycznego czy dźwiękami dobiegającymi z ruchliwej ulicy w centrum miasta. W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia z szumem towarzyszącym jej pracy, często określanym jako „bzyczenie”. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 dB.

Mówiąc obrazowo, natężenie tego dźwięku jest zbliżone do odgłosów szumu lasu albo dźwięków słyszalnych w mieszkaniu. Warto też wiedzieć, że dźwięk ten pojawia się jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych, wówczas, gdy mży lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne (ok. 35 dni w roku). Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna.

Jeżeli zatem podczas mżawki staniemy tuż pod linią, to faktycznie usłyszymy szum, którego źródłem jest tak zwany ulot. Jest to zjawisko występujące na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem.

Podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, obowiązujące przepisy nakładają na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych poziomu hałasu jeszcze przed przekazaniem inwestycji do użytkowania.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna