Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Inwestycja celu publicznego

Budowa stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń, będąca inwestycją celu publicznego, ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa elektroenergetycznego województwa pomorskiego.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony do pobrania tutaj).


Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Budowa stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego.


Oznacza to m.in. szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna