Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Jak działa i do czego służy stacja elektroenergetyczna

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To tu odbywa się rozdział i zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala rozprowadzać ją liniami najwyższych i wysokich napięć po terenie całego kraju. Stacje pełnią zatem kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania np. elektrowni, do odbiorców końcowych czyli naszych domów czy zakładów pracy.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna