Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Komunikacja społeczna

Już od samego początku realizacji inwestycji prowadzimy działania informacyjne i konsultacje. Rozmawiamy z władzami gminy, z radnymi, z właścicielami działek, na których będzie zlokalizowana nasza inwestycja, a także z organizacjami społecznymi. W naszej pracy staramy się uwzględniać interesy wszystkich stron. Na każdym etapie inwestycji pozostajemy do dyspozycji mieszkańców i zainteresowanych nią organizacji.

Wszystkie osoby zainteresowane inwestycją, zachęcamy do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy, zaś dziennikarzy – zapraszamy do kontaktu przez Biuro Prasowe Inwestycji.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna