Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), na który składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Istniejąca w Polsce infrastruktura sieci przesyłowych wymaga szybkiej rozbudowy. Budowa stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń wpisuje się w szeroko zakrojone plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., realizujących rządową politykę energetyczną Polski do 2030 roku. Na jej mocy PSE S.A. zamierza do 2025 roku wybudować 3 500 km nowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć i 12 stacji elektroenergetycznych. Stacja Gdańsk Przyjaźń jest częścią tego planu.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna