Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor - zleca inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

www.pse.pl


Pinggao Group Co. Ltd - Wykonawca - realizuje inwestycję

To spółka zależna State Grid Corporation of China - chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.
Pinggao działa w Polsce od kilku lat, skutecznie realizując projekty elektroenergetyczne. Jest m.in. głównym wykonawcą projektów dotyczących przebudowy SE w Kozienicach  i linii Krajnik-Glinki, jak rownież budowy SE w Żydowie Kierzkowie i linii: Żydowo Kierzkowo – Słupsk, Stacja Pomorzany – linia Krajnik Glinki.
www.pinggaogroup.com.cn
 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna