Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Lokalizacja inwestycji na prywatnych nieruchomościach – rozmowy z właścicielami

Działka na której zlokalizowana będzie stacja elektroenergetyczna Gdańsk Przyjaźń jest położona w lesie, na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe S.A. Linia wielotorowa, która połączy nowo budowaną stację z linią Gdańsk Błonia – Żarnowiec oraz ze Stacją Gdańsk I w części będzie przebiegała przez działki prywatne. Dlatego też przedstawiciele Wykonawcy będą sukcesywnie kontaktować się z ich właścicielami i rozmawiać o możliwości i warunkach zlokalizowania linii. Reprezentanci Wykonawcy przedstawią właścicielom działek propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomościach.

 

Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Niezależny rzeczoznawca sporządza tzw. operaty szacunkowe dla każdej nieruchomości, która położona będzie pod planowaną trasą linii. Operat stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.

 

Czym jest służebność przesyłu?

Jest to instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem prądu (czy gazu), a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Służebność przesyłu nie wiąże się ze zmianą właściciela działki. Przepisy o służebności przesyłu mówią natomiast jasno, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo wynagrodzenie. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Rozmowy z właścicielami krok po kroku

Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilno-prawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat szacunkowy i informuje, ile wynosi proponowana kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu umowy cywilno-prawnej następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia.

Ustanowienie służebności przesyłu wymaga następnie spotkania u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia. Wykonawca proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z nich ma czas, aby sprawdzić wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące Państwa wątpliwości.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna