Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Pole elektromagnetyczne

Wartości dopuszczalne pola elektrycznego i pola magnetycznego obowiązujące w Polsce są zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych. Warto dodać, że polskie normy nie tylko spełniają europejskie standardy, ale są od nich znacznie bardziej rygorystyczne. Prowadzone od lat badania nad oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetyczne) na organizmy żywe nie potwierdziły ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Według obowiązujących w Polsce przepisów, dopuszczalne w środowisku wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego wynoszą:


Pole elektryczne:

  • 10 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi
  • 1 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową


Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kV/m, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie potrzeba ograniczać dopuszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów niższych niż 10 kV/m.

Pole magnetyczne:

  • 60 A/m w przypadku składowej pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi


Dopuszczalne dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są  bardzo  niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.


Warto zauważyć, że są one równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele.


Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami weryfikowane jest podczas pomiarów kontrolnych, które prowadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii.


Bez nich nie ma możliwości uzyskania zgody na eksploatację obiektu. INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna