Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Technologia – jak będzie wyglądała stacja elektroenergetyczna i linia?

Stacja elektroenergetyczna

SE Gdańsk Przyjaźń będzie pełniła funkcję transformatorowo-rozdzielczą. Oznacza to, że po pierwsze, aparatura zainstalowana na stacji będzie transformować, czyli zmieniać napięcie docierającej tu energii elektrycznej. Dzięki temu, będzie ona mogła być przesyłana liniami wysokiego napięcia (110 kV) zasilającymi najbliższe stacji regiony. Pośrednio stacja będzie pozwalała na dystrybucję prądu do domów i zakładów pracy. Po drugie - zaś stacja będzie pełniła funkcję rozdzielczą. Energia elektryczna o napięciu 400 kV, która dotrze do stacji, będzie przesyłana liniami najwyższych napięć dalej, do kolejnych podobnych stacji, umożliwiając dostarczenie prądu do dalszych rejonów kraju.


Prace budowlane na stacji

W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie stacji wybudowana zostanie rozdzielnia 400 kV. Prace budowlane prowadzone na stacji, odbywać się będą z wykorzystaniem typowego dla takich zadań sprzętu – koparki, dźwigu i ciężarówek. Biorąc to pod uwagę, jak również uwzględniając lokalizację stacji w terenach zalesionych, można powiedzieć, iż uciążliwość prac związanych z budową stacji będzie niewielka.


Wprowadzenie linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

Linia o długości ok. 6 km - na terenach niezalesionych, głównie rolnych - będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 m.


Przewody

Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych o nowoczesnej konstrukcji. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną zawieszone dwa przewody odgromowe.


Słupy

W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe o wysokości od 30 do 70 m. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na kwestie związane z ochroną środowiska, słupy mogą być wyższe. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne, tak aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych.


Odległość przewodów od ziemi

Minimalna planowana wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią ma wynieść – zgodnie z normami PN-EN 50341-1:2005 i PN-EN 50341-3-22:2010 – nie mniej niż 7,8 m. W przypadku naszej inwestycji zachowywana będzie odległość minimum 10 m od gruntu, co odpowiada wysokości 3-4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią.


Pas technologiczny

W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z normami PN-EN 50341-1:2005 i PN-EN 50341-3-22:2010, która obowiązują w większości krajów europejskich.

 

 

 

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna