Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Zakres prac

Zakres prac budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:

 • Budowę rozdzielni 400 kV jako elementu przyszłej stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 400/110 kV w układzie 3/2W (układ półtorawyłącznikowy) w technologii napowietrznej. W ramach projektu wybudowane zostaną 3 gałęzie rozdzielni dla wprowadzenia 5 linii napowietrznych 400 kV. Rozdzielnia 400 kV powiązana będzie z siecią 400 kV następującymi powiązaniami liniowymi:

    • jeden tor z kierunku SE Żarnowiec,
    • jeden tor z kierunku SE Gdańsk Błonia,
    • dwa tory z kierunku nowo projektowanej SE Pelpin,
    • jeden tor z kierunku nowo projektowanej SE Żydowo Kierzkowo.

 • Wprowadzenie do stacji 2 torów linii 400 kV z kierunku SE Gdańsk Błonia i SE Żarnowiec wraz z ich budową od rozcięcia linii Gdańsk Błonia – Żarnowiec do bramek liniowych na terenie SE Gdańsk Przyjaźń.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2016-2020.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna