Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Znaczenie stacji Gdańsk Przyjaźń

Budowa SE Gdańsk Przyjaźń wraz z realizacją inwestycji dotyczących budowy linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń oraz linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą dostawy energii elektrycznej do odbiorców w województwie pomorskim.

Budowa SE Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia to inwestycja celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna